Skip links
Phòng họp

Phòng họp sức chứa 6-10 người

Nơi dành cho hoạt động đội, nhóm hay những buổi Brainstorm.

Phòng hội nghị

Phòng hội nghị sức chứa 25 người

Không gian cho những buổi hội nghị quan trọng.

Sảnh sự kiện

Sảnh sự kiện

Talk-show, Workshop và các sự kiện sẽ được tổ chức chuyên nghiệp tại đây.

Phòng riêng

Phòng riêng

Gặp mặt cấp cao hoặc phỏng vấn.

Dịch vụ khác

Những dịch vụ khác cung cấp cho khách hàng sử dụng không gian

Sắp xếp và trang trí bàn ghế theo nhu cầu, in ấn, tiệc nhẹ và rất nhiều dịch vụ kèm thêm khác ...

Pricing

Không gian lý tưởng cho tất cả dự án của bạn.

Simple Plan

$80 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Standard Plan

$250 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Premium Plan

$335 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Simple Plan

$80 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Standard Plan

$250 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Premium Plan

$335 /year

Use customer data to build great and solid product

99.9 Uptime Guarantee

Unlimited Storage

Liên hệ

Giải pháp cho doanh nghiệp? Liên hệ trực tiếp.

Get in Touch

Đừng ngại nhắn tin ngay cho chúng mình nhé!

Explore
Drag